Oops verkeerd besteld! Kan ik de bestelling nog wijzigen?

Per ongeluk de verkeerde fiets besteld of zie je toch van de aankoop af? Neem dan direct contact op met de klantenservice! Is het pakketje al verzonden? Dan is mogelijk om de fiets te weigeren aan de deur. Zodra wij de fiets retour ontvangen hebben, zal het aankoopbedrag* minus 18 euro weigeringskosten worden gecrediteerd. 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

*Bij het ontbreken van de originele doos zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Vraag hiernaar bij de klantenservice.